Blog

K lékaři online | Doktorka.cz


Často kladené otázky - Lékař | Elektronické preskripce

Projevy Parkinsonovy nemoci

Chybějící dopamin a převládající acetylcholin v mozku způsobuje, že pacient postupně ztrácí schopnost kontroly nad svými svaly, pohybem a řečí. Rozlišujeme několik stádií Parkinsonovy nemoci.

Na začátku rozvoje Parkinsonovy choroby mohou nemocní budit dojem zdravých lidí a své potíže nepřipisují nemoci mozku, ale postupujícímu stáří. Kolem věku 50 let nemoc začíná v buňkách zprostředkujících čichové vjemy, následně příznaky postupují do žaludku a proto v tomto stádiu pociťují nemocní plný žaludek. Až pak v posledním stádiu Parkinsonovy nemoci je postižen mozek. V něm je zasažen především centrum pro pohyb, který je čím dál tím těžší ovládat a dostat pod kontrolu. Tělo ovládají samovolné pohyby a ty kontrolované je těžké vykonávat. Parkinsonova choroba není přímo dědičná, ale predispozice se mohou v důsledku vnějších vlivů proměnit postupem času na nemoc.
Samostatnou skupinu “Young Onset” tvoří mladí lidé, kteří mezi 30-40 lety pociťují ztuhlost svalů a zpomalenost.

Typické příznaky Parkinsona jsou:

 • strnulost tváře
 • ztuhlost těla
 • předkloněný postoj
 • ohnuté lokty
 • třes rukou v klidu
 • třes celého těla
 • lehce pokrčená kolena
 • zpomalená chůze
 • problém udělat krok
 • porucha rovnováhy
 • samovolný pohyb prsty, jako při počítání peněz

Život s Parkinsonovou nemocíŽivot s Parkinsonovou nemocí

S poruchou pohybu souvisí i těžkosti s běžnými věcmi, které si ani neuvědomujeme. Kromě chůze a rovnováhy jsou narušeny také schopnosti polykání a řeč, kvůli špatné koordinaci svalů jazyka a tváře, písmo či spánek. Nemocný také pociťuje brnění rtů, brnění tváře, mravenčení v obličeji, co se odborně nazývá parestézie.

Způsobů, jak pečovat o člověka s Parkinsonem, je několik. Jelikož má nemocný potíže s pohybem přizpůsobte mu domácnost tak, aby mu nic nepřekáželo v cestě a měl pohodlí při hygieně či regeneraci. I psychická podpora je stejně důležitá. Dělejte mu společnost a rozveselujte ho, protože jedním z příznaků Parkinsonovy nemoci je i špatná psychika, za co může neléčená deprese. Dokonce se projevuje i suicidální chování, tedy myšlenky na sebevraždu. Později potřebují stálou péči, s čím pomůže pečovatelská služba.

Léčba Parkinsonovy nemoci spočívá v tlumení příznaků pomocí léků. Ty dodávají do mozku chybějící dopamin a zároveň další léky tlumí nadměrnou aktivitu acetylcholinu. Kromě léků existuje další aktivita, co pomáhá na Parkinsona a tou je cvičení a rehabilitace. Pomáhají pacientovi rozpohybovat se a spolu s léky na Parkinsona významně zvyšují kvalitu života. Díky lékům se také významně prodlužuje doba přežití s Parkinsonovou nemocí. U některých pacientů zabírá na třes u Parkinsonovy nemoci malé množství alkoholu, ale nic se nemá přehánět a to hlavně v tomto případě. Nadměrné množství pak vede k ještě větší ztrátě rovnováhy a zvyšuje se riziko zranění při pádu.

​ Co je to parkinsonismus?​ Co je to parkinsonismus?

Někdy se můžete setkat s pojmem parkinsonismus, který na první dojem evokuje spojení s Parkinsonem. Přesněji, jde o skupinu nemocí, které mají podobné klinické příznaky jako Parkinsonova nemoc, ale příčina jejich vzniku je odlišná. Soubor příznaků zahrnuje zvýšené svalové paměti, třes a snížená schopnost pohybovat se. Typickým příkladem je polékový parkinsonismus, při užívání léků blokujících tvorbu dopaminu. Také mohou být navozeny toxiny, po infekci, po úrazu, degeneracemi mozku nebo jinými formami demence. Nejčastější formou parkinsonismu je Parkinsonova nemoc.

Alzheimer a Parkinson, co mají společné?Alzheimer a Parkinson, co mají společné?

Alzheimerova choroba je neurodegenerativní nemoc, pro kterou je typická hlavně zhoršující se demence a ztráta paměti. Nemocný postupně ztrácí schopnost vzpomenout si na jména nebo tak jednoduchou věc, jak se vaří polévka.

 Parkinsonova nemoc Příznaky Alzheimerova nemoc
třes, ztuhlost, pomalé pohybyFyzické projevyv středním stádiu nemoci se může vyskytnou zpomalení, svalová ztuhlost a třes
Ztráta kontroly nad emocemi, zhoršení funkce plánováníPaměťztráta paměti, zhoršení funkce plánování
Lewyho tělíska v části mozku zvaném Substantia nigraPříčina nemociBeta-amyloidní plaky v buňkách v části mozku zvaném hippocampus
Potíže s pohybemTypické projevyPoruchy paměti

Typ demence, kterou nelze jednoznačně zařadit

Existuje také forma demence, která se projevuje parkinsonským syndromem. Jde druhou nejčastější příčinou demence hned za Alzheimerovou nemocí. Je charakteristická přítomností tzv. Lewyho tělísek v mozkových buňkách, proto se jí říká Demence s Lewyho tělísky (DLB). Lewyho tělíska tvoří protein, který se vyskytuje při Parkinsonovy nemoci a také jsou v mozku přítomné i změny, které jsou přítomny při Alzheimerově nemoci.

Kromě příznaků demence se projevuje také:

 1. parkinsonismem, co značí svalovou ztuhlost, sníženou schopnost pohybu, potíže s rovnováhou a třes končetin.
 2. vidinami, které doprovází zrakové halucinace. To znamená, že nemocný vidí osoby, zvířata nebo záblesky světla, které ve skutečnosti neexistují.
 3. psychickými problémy, z nich převládají problémy se spánkem a deprese.

Na rozdíl od Alzheimerovy nemoci, při demenci s Lewyho tělísky převažuje porucha zrakových funkcí a orientace v prostoru nad poruchami paměti.

Druhy sacharidů v potravinách

Sacharóza

Nejběžnějším cukrem je sacharóza, kterou znáte pod označením cukr. Toto stolní sladidlo vyráběné z cukrové třtiny nebo řepy se hojně používá v potravinářství. Určitě jste již slyšeli pojem jednoduchý cukr. Toto označení sacharózu přesně vystihuje a určitě vás nepřekvapí, že ji nalezneme ve sladkostech jako jsou cukrovinky, čokolády a také ve sladkém pečivu. Tento druh cukru tedy jednoznačně nepatří mezi zdravé druhy. Potraviny s jeho obsahem se snažte jíst co nejméně.

Glukóza a fruktóza

Dalšími typy sacharidů jsou glukóza a fruktóza. Ty obsahuje med, hroznové víno nebo je nalezneme v glukózových sirupech. Právě sirupy s obsahem glukózy (fruktózo-glukozové, glukózo-fruktózové či glukózové sirupy) v potravinářství často nahrazují sacharózu. Jejich výživová hodnota je prakticky stejná jako u cukru. Patří tedy mezi rychlé sacharidy.

Laktóza

Jedná se o mléčný cukr, nalezneme ho tedy v mléce a různých mléčných výrobcích. Laktóza se objevuje již v mléce mateřském. U miminek slouží k rychlejšímu růstu nervové soustavy. Pro trávení laktózy je nutné, aby se v našem těle vytvářel enzym zvaný laktáza. Pokud se tak nestane, může v některých případech dojít k její intoleranci a následně zdravotním potížím.

Polysacharidy

Nyní již přecházíme k takzvaným pomalým sacharidům. Do skupiny polysacharidů řadíme škrob, glykogen, celulózu a chitin. Tento druh sacharidů je u některých potravin složen až z tisíců cukerných jednotek. Uvolňování glukózy je zde velice pomalý proces.

Škrob najdeme v luštěninách, obilovinách a bramborách. Škrob se objevuje i v ovoci a to třeba v banánu. Obsah v banánu je však ovlivněn zralostí tohoto ovoce. Čím více zralejší banán je, tím méně škrobu je v jeho složení. Tento druh sacharidu nám dodává energii postupně.

Vláknina

Je to druh sacharidů, který je zařazen mezi nestravitelné sacharidy. Tyto sacharidy ve stravě nalezneme v ovoci, zelenině, luštěninách, houbách a houbových výrobcích, rovněž v potravinách z tmavých a celozrnných mouk (chléb, pečivo), v ovesných vločkách a v některých druzích snídaňových výrobků s obilninami.

Druhy sacharidů v potravinách

Sacharóza

Nejběžnějším cukrem je sacharóza, kterou znáte pod označením cukr. Toto stolní sladidlo vyráběné z cukrové třtiny nebo řepy se hojně používá v potravinářství. Určitě jste již slyšeli pojem jednoduchý cukr. Toto označení sacharózu přesně vystihuje a určitě vás nepřekvapí, že ji nalezneme ve sladkostech jako jsou cukrovinky, čokolády a také ve sladkém pečivu. Tento druh cukru tedy jednoznačně nepatří mezi zdravé druhy. Potraviny s jeho obsahem se snažte jíst co nejméně.

Glukóza a fruktóza

Dalšími typy sacharidů jsou glukóza a fruktóza. Ty obsahuje med, hroznové víno nebo je nalezneme v glukózových sirupech. Právě sirupy s obsahem glukózy (fruktózo-glukozové, glukózo-fruktózové či glukózové sirupy) v potravinářství často nahrazují sacharózu. Jejich výživová hodnota je prakticky stejná jako u cukru. Patří tedy mezi rychlé sacharidy.

Laktóza

Jedná se o mléčný cukr, nalezneme ho tedy v mléce a různých mléčných výrobcích. Laktóza se objevuje již v mléce mateřském. U miminek slouží k rychlejšímu růstu nervové soustavy. Pro trávení laktózy je nutné, aby se v našem těle vytvářel enzym zvaný laktáza. Pokud se tak nestane, může v některých případech dojít k její intoleranci a následně zdravotním potížím.

Polysacharidy

Nyní již přecházíme k takzvaným pomalým sacharidům. Do skupiny polysacharidů řadíme škrob, glykogen, celulózu a chitin. Tento druh sacharidů je u některých potravin složen až z tisíců cukerných jednotek. Uvolňování glukózy je zde velice pomalý proces.

Škrob najdeme v luštěninách, obilovinách a bramborách. Škrob se objevuje i v ovoci a to třeba v banánu. Obsah v banánu je však ovlivněn zralostí tohoto ovoce. Čím více zralejší banán je, tím méně škrobu je v jeho složení. Tento druh sacharidu nám dodává energii postupně.

Vláknina

Je to druh sacharidů, který je zařazen mezi nestravitelné sacharidy. Tyto sacharidy ve stravě nalezneme v ovoci, zelenině, luštěninách, houbách a houbových výrobcích, rovněž v potravinách z tmavých a celozrnných mouk (chléb, pečivo), v ovesných vločkách a v některých druzích snídaňových výrobků s obilninami.

Jaké sacharidy před tréninkem?Jaké sacharidy před tréninkem?

V současnosti jsou velkým trendem různé diety založené na nízkosacharidovém příjmu (využití potravin bez sacharidů v jídelníčku). Je však nutné vědět, že denní příjem sacharidů (nezaměňovat s denní dávkou cukru, viz. dělení sacharidů) by měl tvořit 45 % – 65 % celkového energetického příjmu za den. Sacharidy rovná se energie a tím spíše pokud jste sportovec, je budete pro svůj výkon nutně potřebovat. Sacharidy v jídle prostě budou muset být.

Při cvičení jako zdroj energie naše tělo využívá glykogen. Glykogen je nejdostupnější sacharidová zásobárna energie. Je uložen v játrech nebo ve svalech, každý je určený k jiné potřebě. Jaterní glykogen slouží hlavně k udržování hladiny krevního cukru. Nejnižší hladina jaterního glykogenu má lidské tělo při sportování či po probuzení, naopak po jídle se díky působení hormonu inzulín zásoby glykogenu doplní.

Svalový glykogen je bezprostředně využitelný ke svalové práci jako okamžitý zdroj energie. Jestliže jsou zásoby glykogenu nízké nebo zcela vyčerpané, sníží se intenzita vašeho cvičení. Naopak jeho dostatek vám umožní trénovat déle a tvrději. Nejedná se pouze o vytrvalostní sporty jako je běh, jízda na kole či plavání. Mít dostatek sacharidů je klíčové i pro silové sportovce, kteří mají trénink kratší a intenzivnější.

Velkou výhodou užívání sacharidů před tréninkem je fakt, že podporují uvolňování inzulínu (hormon bílkovinné povahy). V kombinaci s proteinem se zlepšuje slučování bílkovin a brání se tak jejich rozkladu. Jednoduše řečeno, pokud budete před tréninkem přijímat sacharidy, vaše tělo bude plné energie a váš výkon bude kvalitnější.

Jak dlouho a jaké sacharidy tedy před tréninkem jíst? Rozmezí posledního jídla před tréninkem by se mělo pohybovat mezi 3 hodinami až 30 minutami. Čas je opravdu individuální, avšak čím blíže tréninku budete své poslední jídlo jíst, tím by mělo být lépe stravitelné. Abyste se vyhnuli nepříjemným pocitům v žaludku jezte opravdu nejpozději 30 minut před sportem a dejte si například jen kousek ovoce, třeba banán. Pokud si dáváte předtréninkové jídlo zhruba hodinu a půl před vaší sportovní aktivitou, zvolte jako zdroj sacharidů ovesné vločky, celozrnné pečivo či rýži. V tomto případě samozřejmě nesmí chybět ani další živiny v podobě tuků a bílkovin.

Sacharidy během výkonuSacharidy během výkonu

Příjem sacharidů při tréninku se bude týkat především sportovců, kteří se zaměřují na vytrvalostní sporty. Určitě jste u profesionálních cyklistů či tenistů viděli konzumaci ovoce a to především banánů při jejich výkonu. Ovoce patří mezi zdroje rychlých cukrů, které se rychle dostanou do krve a tím dochází k doplnění energie za velmi krátkou dobu.

Vhodnou alternativou k ovoci jsou produkty sportovní výživy. Pokud to myslíte se sportem opravdu vážně a energii potřebujete do těla dopravit co nejrychleji, pomohou vám energetické gely. V jejich složení se objevují rychlé cukry, minerály a vitaminy.

Siloví sportovci a kulturisté mají krátké a intenzivní tréninky. Doplňovat cukry při tréninku tedy není zcela nutné, můžete však využít například iontové nápoje nebo takzvané BCAA. To jsou volné větvené aminokyseliny L-leucin, L-isoleucin a L-valin, které se řadí mezi esenciální (nepostradatelné) aminokyseliny a jsou obsažené přímo ve svalové tkáni. Použijte je jako důležitý zdroj energie pro svalovou práci.

Sacharidy po tréninkuSacharidy po tréninku

Během cvičení tělo přichází o zásoby glykogenu a bílkovin. Z tohoto důvodu bychom měli ihned po skončení sportovní aktivity do těla dostat rychlé sacharidy. Zvolit můžete třeba glukózu, která se dostane do krevního oběhu prakticky ihned. Okamžitě po tréninku tedy zařaďte třeba dextrózu, což je čistá glukóza. Dalšími vhodnými možnostmi je komplexní sacharid z kukuřice, rýže nebo bramborového škrobu známý pod označením maltodextrin nebo fruktóza z ovoce. Ta však není tak rychlým cukrem, jako předešlé dva zmíněné zdroje. Následně doplňte také bílkoviny a to nejlépe proteinovým nápojem.

Po hodině od ukončení tréninku přichází na řadu potréninkové jídlo. To by mělo obsahovat zdravé komplexní sacharidy. Zařaďte tedy znovu celozrnné pečivo nebo těstoviny, rýži nebo brambory. Nezapomínejte ani na zeleninu, která je bohatá na vlákninu. K těmto zdrojům sacharidů přidejte zdravé tuky třeba z avokáda a také některý zdroj bílkovin. Tím nejlepším je maso (kuřecí, krůtí, rybí, hovězí) nebo vejce. Takto vypadá ideální jídlo po tréninku.

Jaké jíst sacharidy během dneJaké jíst sacharidy během dne

Využití sacharidů okolo doby tréninku jsme si již vysvětlili. Zbývá tedy říci, jaké sacharidy jíst ve zbývajícím čase.

Ke snídani si sacharidy klidně můžete dopřát, jedná se totiž o nejdůležitější jídlo dne. Avšak není potřeba to s nimi přehánět, mohlo by se totiž stát, že by vás velké množství unavilo. Jako sacharidový zdroj si dejte 1-2 plátky celozrnného chleba nebo 50 g ovesných vloček, přidat můžete třeba i ovoce a zeleninu.

V období svačin doporučujeme zařadit sacharidy ve výživě v podobě ovoce nebo třeba raw tyčinky. Ty obsahují sacharidy z kvalitních zdrojů. Fantazii se meze nekladou, klidně zvolte jakékoliv již zmíněné ingredience.

K obědu a večeři si dopřejte komplexní sacharidy. Kromě brambor, rýže, celozrnných těstovin a pečiva je v současnosti oblíbený také kuskus, quinoa nebo bulgur. V dnešní době je zdrojů sacharidů dostupných opravdu mnoho a je tedy třeba vyzkoušet, to co vám osobně bude vyhovovat. Jestliže to myslíte s cvičením a stravou opravdu vážně, pomůže vám tabulka sacharidů v potravinách (rýže, brambory, banán, pivo, těstoviny, zelenina). Do ní si budete moci zapisovat veškeré živiny ze snědených potravin.

https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=a10e041f&a_bid=633ecb9f

Jaké sacharidy před tréninkem?Jaké sacharidy před tréninkem?

V současnosti jsou velkým trendem různé diety založené na nízkosacharidovém příjmu (využití potravin bez sacharidů v jídelníčku). Je však nutné vědět, že denní příjem sacharidů (nezaměňovat s denní dávkou cukru, viz. dělení sacharidů) by měl tvořit 45 % – 65 % celkového energetického příjmu za den. Sacharidy rovná se energie a tím spíše pokud jste sportovec, je budete pro svůj výkon nutně potřebovat. Sacharidy v jídle prostě budou muset být.

Při cvičení jako zdroj energie naše tělo využívá glykogen. Glykogen je nejdostupnější sacharidová zásobárna energie. Je uložen v játrech nebo ve svalech, každý je určený k jiné potřebě. Jaterní glykogen slouží hlavně k udržování hladiny krevního cukru. Nejnižší hladina jaterního glykogenu má lidské tělo při sportování či po probuzení, naopak po jídle se díky působení hormonu inzulín zásoby glykogenu doplní.

Svalový glykogen je bezprostředně využitelný ke svalové práci jako okamžitý zdroj energie. Jestliže jsou zásoby glykogenu nízké nebo zcela vyčerpané, sníží se intenzita vašeho cvičení. Naopak jeho dostatek vám umožní trénovat déle a tvrději. Nejedná se pouze o vytrvalostní sporty jako je běh, jízda na kole či plavání. Mít dostatek sacharidů je klíčové i pro silové sportovce, kteří mají trénink kratší a intenzivnější.

Velkou výhodou užívání sacharidů před tréninkem je fakt, že podporují uvolňování inzulínu (hormon bílkovinné povahy). V kombinaci s proteinem se zlepšuje slučování bílkovin a brání se tak jejich rozkladu. Jednoduše řečeno, pokud budete před tréninkem přijímat sacharidy, vaše tělo bude plné energie a váš výkon bude kvalitnější.

Jak dlouho a jaké sacharidy tedy před tréninkem jíst? Rozmezí posledního jídla před tréninkem by se mělo pohybovat mezi 3 hodinami až 30 minutami. Čas je opravdu individuální, avšak čím blíže tréninku budete své poslední jídlo jíst, tím by mělo být lépe stravitelné. Abyste se vyhnuli nepříjemným pocitům v žaludku jezte opravdu nejpozději 30 minut před sportem a dejte si například jen kousek ovoce, třeba banán. Pokud si dáváte předtréninkové jídlo zhruba hodinu a půl před vaší sportovní aktivitou, zvolte jako zdroj sacharidů ovesné vločky, celozrnné pečivo či rýži. V tomto případě samozřejmě nesmí chybět ani další živiny v podobě tuků a bílkovin.

https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=a10e041f&a_bid=633ecb9f

Sacharidy během výkonuSacharidy během výkonu

Příjem sacharidů při tréninku se bude týkat především sportovců, kteří se zaměřují na vytrvalostní sporty. Určitě jste u profesionálních cyklistů či tenistů viděli konzumaci ovoce a to především banánů při jejich výkonu. Ovoce patří mezi zdroje rychlých cukrů, které se rychle dostanou do krve a tím dochází k doplnění energie za velmi krátkou dobu.

Vhodnou alternativou k ovoci jsou produkty sportovní výživy. Pokud to myslíte se sportem opravdu vážně a energii potřebujete do těla dopravit co nejrychleji, pomohou vám energetické gely. V jejich složení se objevují rychlé cukry, minerály a vitaminy.

Siloví sportovci a kulturisté mají krátké a intenzivní tréninky. Doplňovat cukry při tréninku tedy není zcela nutné, můžete však využít například iontové nápoje nebo takzvané BCAA. To jsou volné větvené aminokyseliny L-leucin, L-isoleucin a L-valin, které se řadí mezi esenciální (nepostradatelné) aminokyseliny a jsou obsažené přímo ve svalové tkáni. Použijte je jako důležitý zdroj energie pro svalovou práci.

Sacharidy po tréninkuSacharidy po tréninku

Během cvičení tělo přichází o zásoby glykogenu a bílkovin. Z tohoto důvodu bychom měli ihned po skončení sportovní aktivity do těla dostat rychlé sacharidy. Zvolit můžete třeba glukózu, která se dostane do krevního oběhu prakticky ihned. Okamžitě po tréninku tedy zařaďte třeba dextrózu, což je čistá glukóza. Dalšími vhodnými možnostmi je komplexní sacharid z kukuřice, rýže nebo bramborového škrobu známý pod označením maltodextrin nebo fruktóza z ovoce. Ta však není tak rychlým cukrem, jako předešlé dva zmíněné zdroje. Následně doplňte také bílkoviny a to nejlépe proteinovým nápojem.

Po hodině od ukončení tréninku přichází na řadu potréninkové jídlo. To by mělo obsahovat zdravé komplexní sacharidy. Zařaďte tedy znovu celozrnné pečivo nebo těstoviny, rýži nebo brambory. Nezapomínejte ani na zeleninu, která je bohatá na vlákninu. K těmto zdrojům sacharidů přidejte zdravé tuky třeba z avokáda a také některý zdroj bílkovin. Tím nejlepším je maso (kuřecí, krůtí, rybí, hovězí) nebo vejce. Takto vypadá ideální jídlo po tréninku.

Jaké jíst sacharidy během dneJaké jíst sacharidy během dne

Využití sacharidů okolo doby tréninku jsme si již vysvětlili. Zbývá tedy říci, jaké sacharidy jíst ve zbývajícím čase.

Ke snídani si sacharidy klidně můžete dopřát, jedná se totiž o nejdůležitější jídlo dne. Avšak není potřeba to s nimi přehánět, mohlo by se totiž stát, že by vás velké množství unavilo. Jako sacharidový zdroj si dejte 1-2 plátky celozrnného chleba nebo 50 g ovesných vloček, přidat můžete třeba i ovoce a zeleninu.

V období svačin doporučujeme zařadit sacharidy ve výživě v podobě ovoce nebo třeba raw tyčinky. Ty obsahují sacharidy z kvalitních zdrojů. Fantazii se meze nekladou, klidně zvolte jakékoliv již zmíněné ingredience.

K obědu a večeři si dopřejte komplexní sacharidy. Kromě brambor, rýže, celozrnných těstovin a pečiva je v současnosti oblíbený také kuskus, quinoa nebo bulgur. V dnešní době je zdrojů sacharidů dostupných opravdu mnoho a je tedy třeba vyzkoušet, to co vám osobně bude vyhovovat. Jestliže to myslíte s cvičením a stravou opravdu vážně, pomůže vám tabulka sacharidů v potravinách (rýže, brambory, banán, pivo, těstoviny, zelenina). Do ní si budete moci zapisovat veškeré živiny ze snědených potravin.

https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=a10e041f&a_bid=633ecb9f

Najděte si lékaře a objednejte se

Vyhledávat mezi 49 000 doktory.

V ordinaciOnlineHledatDbejte se o své zdraví během pandemie

Kvalitní a bezpečná zdravotní péčeZískejte potřebnou pomoc

Oblíbené specializaceVšechny

Zubař

PrahaBrnoOstravaPlzeň

Praktický lékař

PrahaBrnoOstravaPlzeň

Gynekolog

PrahaBrnoOstravaPlzeň

Psycholog

OnlinePrahaBrnoOstravaPlzeň

Fenomén praktický lékař, nechte se léčit jen u zkušených, mladých a progresivních lékařů
Ortoped

PrahaBrnoOstravaPlzeň

Pediatr

PrahaBrnoOstravaPlzeň

Psychiatr

PrahaBrnoOstravaPlzeň

Dermatolog

PrahaBrnoOstravaPlzeň

Chirurg

PrahaBrnoOstravaPlzeň

Oční lékař

PrahaBrnoOstravaPlzeň

Urolog

PrahaBrnoOstravaPlzeň

Fyzioterapeut
Lékař v Německu

OnlinePrahaBrnoOstravaPlzeň

Otorinolaryngolog

PrahaBrnoOstravaPlzeň

Plastický chirurg

PrahaBrnoOstravaPlzeň

Dentální hygienistka, hygienista

PrahaBrnoOstravaPlzeň

Endokrinolog

PrahaBrnoOstravaPlzeň

Onkolog

PrahaBrnoOstravaPlzeň

Porodní asistentka

PrahaBrnoOstravaPlzeň

Najděte si lékaře

Vyberte si mezi 49 000 lékařů a specialistů. Přečtěte si názory ostatních pacientů.

Snadno si objednejte návštěvu

Hledám dobrého lékaře. Kdo mi pomůže? - Vitalia.cz

Vyberte si vhodný termín, zadejte údaje a potvrďte…Hotovo. Objednali jste si návštěvu!

Připomenutí o návštěvě

Sms zprávou a mailem vám zašleme připomenutí o návštěvě.

Služba je poskytována zdarma

Náštěvu si na ZnamyLekar.cz objednáte zdarma.

Endoskopické ošetření vyhřezlých plotének pro úlevu od bolesti zad

Chronickou bolest bederní části zad s vystřelováním do dolní končetiny způsobuje ve většině případů výhřez (odborně prolaps či herniace) meziobratlové ploténky, který utlačuje kořen přilehlého míšního nervu a je také nejčastějším důvodem k operaci. Inovativním medicínským přístupem, oproti klasické operaci páteře, jsou pokročilé miniinvazivní a endoskopické výkony. Probíhají pod přesnou kontrolou speciální kamery, bez nutnosti hospitalizace a poškozenou ploténku ošetří do 90 minut.

Jak vzniká výhřez ploténky

Páteř je složena ze 33 obratlů a rozděluje se do pěti hlavních úseků – krční, hrudní a bederní páteř, kost křížová (hiatus sacralis) a kostrč. Ve spojitosti s výhřezem ploténky v bederní oblasti je pak hlavními “protagonisty” pět bederních obratlů s označením L1 až L5.

Ploténka je chrupavčitá destička vložená mezi jednotlivými obratli, která má za úkol tlumit jako “polštář” nárazy mezi nimi. Skládá se z pevného vnějšího prstence a vnitřního rosolovitého jádra. Při opotřebení ploténky, např. věkem (tzv. degenerativní změny na páteři), v důsledku úrazu nebo např. při nadměrné námaze při zvedání těžkých břemen se může stát, že se vnější prstenec naruší a rosolovitá hmota jádra se “tlačí” ven, do páteřního prostoru. Následkem je utlačení míšního nervu, které působí bolest zad.

Mohu poznat sám, že mám vyhřezlou ploténku?

Výhřez ploténky stanoví lékař-specialista zhodnocením výsledků magnetické rezonance nebo CT. Příznaky výhřezu však člověk může na sobě pozorovat sám, tím spíše, pokud je bolest dlouhodobá (při více než třech měsících je již označována jako chronická). V postižené části zad, zejména v oblasti beder se projevuje tupá, bodavá či pálivá bolest, která velmi často vystřeluje do dolní nohy (při výhřezu ve vyšším úseku páteře i ruky). Typická je ztuhlost, svalové křeče, necitlivost nohy v různých místech (prsty, špičky), častokrát je končetina nehybná. Tyto signály, jejichž příčinou je utlačení či dráždění kořene nervu výhřezem, patří do skupiny tzv. kořenové bolesti, která je projevem tzv. kořenového neboli radikulárního syndromu a jsou jednoznačně důvodem k návštěvě specialisty.

V čem je rozdíl mezi klasickou operací a endoskopickým výkonem?

Pacient Kliniky miniinvazivní a endoskopické léčby zad prochází nejprve vstupním vyšetřením a precizní diagnostikou zad, kterou se potvrzuje zdroj bolesti. Lékař následně stanoví léčebný plán s nejvhodnější a nejefektivnější terapií. Mnohdy k úlevě od bolesti stačí už diagnostický výkon, kdy je k místu bolesti na milimetry přesně aplikováno léčivo. Pokud není efekt dostačující, přistupuje se k dalším zákrokům až po pokročilé endoskopické výkony včetně operace ploténky. Všechny výkony jsou prováděny miniinvazivně. To je zásadní rozdíl od klasické operace páteře, při které se provádí kožní řez, odsunují se zádové svaly a vazivo a výhřez se odstraňuje pod mikroskopem. Endoskopická operace tento otevřený přístup nevyžaduje.

Jak endoskopický výkon probíhá?

Operační nástroje se zavádí do páteřního prostoru vstupním otvorem o velikosti zhruba 1 cm a vlastní zákrok probíhá pod endoskopickou kamerou, která zobrazuje prostor po celou dobu operace. Vyhřezlá část ploténky se odstraní speciálními kleštičkami a ploténka se na závěr ošetří tepelnou radiofrekvencí, aby se zabránilo opakovanému vyhřeznutí. Za pomoci speciálního endoskopu (epiduroskopu) zavedeného přes kost křížovou se dále “prozkoumá” epidurální prostor, zda se zde v něm nevyskytují další patologické změny, které by mohly zapříčinit bolest – především se jedná o zbytnělé vazivo, které může také tlačit na míšní kořen. Toto vazivo (tzv. epidurální fibróza) se rozruší laserovým vláknem. Může být také eventuelně podáno protizánětlivé léčivo. Doba trvání výkonu je do 90 minut a provádí se v lokální anestezii (analgosedaci).  Po asi dvou hodinách odpočinku na lůžku se pacient vrací zpět domů.

Mám po operaci, a co dál?

Před propuštěním prochází pacient kontrolou, při níž mu lékař vysvětlí všechna režimová a pohybová doporučení, které je dobré dodržovat, zejména první dva týdny po výkonu: jak omezit zátěž, jaký je vhodný způsob chůze a sezení, čeho se vyvarovat např. při jízdě v autě či při pohybových a sportovních aktivitách. Tím ale nic nekončí, protože následují další telefonické a on-line kontroly v pravidelných intervalech a finální fyzická kontrola po třech měsících po operaci. Po celou tuto dobu je pacient v péči lékaře, konzultuje s ním svůj zdravotní stav, intenzitu bolesti, své pocity, a může se na něj obrátit s buď napřímo, nebo prostřednictvím speciální “hotline” – horké linky.

Je operace vždy úspěšná?

Miniinvazivní metody léčby vychází z vědecky ověřených postupů tzv. medicíny založené na důkazech a řídí se doporučeními mezinárodních organizací pro léčbu páteře. Je však nutné mít na paměti, že ne pro každého pacienta může být tento typ léčby vhodný, a podobně jako u jiných operací a jiných diagnóz, nemusí dojít k úplnému zbavení se bolesti nebo v takové míře, jakou by pacient očekával. Každý pacient také bude vnímat svoji intenzitu bolesti jinak. Výhody miniinvazivních a endoskopických výkonů jsou však prokazatelné – mimo řady klinických benefitů, jako je menší riziko poškození svalových a kosterních struktur, menší krvácení, tvorby vazivových srůstů po operaci či výskyt infekcí, je to jednoznačně rychlejší rekonvalescence a návrat ke každodenním činnostem, což jsou pro člověka potýkajícího se slouhodobě s bolestí zásadní faktory. K běžným aktivitám se pak pacient navrací obvykle po 6 týdnech od zákroku.

“Houser” aneb když “chytnou záda”

Nelze opomenout ani tento typ bolesti označovaný odborně ischias nebo lumbago. Projevuje se jako akutní bolest se silnou bolesti v kříži, resp. jde o blokádu bederní páteře. Nejčastěji vzniká při zvedání těžkého břemene nebo při nepřiměřené rotaci trupu, někdy i jako důsledek prochladnutí nebo nevhodné polohy při spánku. Dochází při něm k poškození svalů, kloubů a vazů v oblasti bederní páteře a ve většině případů se léčí klidovým režimem, tišícími léky a rehabilitací.  V těžkých případech je původcem bolesti tlak vyhřezlé ploténky na kořeny sedacího nervu (tj. v místě, kde se napojuje na páteř), provázený vystřelováním do nohy. Pokud není onemocnění léčeno, může vést až k trvalému postižení a poškození nervů.

Výhřez ploténky bederní páteře - léčba.

Proto platí, podobně jako u každé diagnózy a u zad a páteře tím spíše, čím dříve vyhledáme odbornou pomoc, tím dříve předejdeme problémům a bolesti v pozdějším období, např. i při recidivě nemoci!

Zaujal vás článek a máte další dotazy nebo si přejete objednat se na vyšetření? Kontaktujte nás na tel. 702 297 397 nebo využijte k objednání se bezplatnou službu E-konzultace!

https://www.europainclinics.cz/e-konzultace/

Urolog: Samovyšetřením rakovinu prostaty neodhalíte, musíte k lékaři

Karcinom prostaty je u českých mužů už několik let nejrozšířenějším typem nádorového onemocnění. Lékaři každoročně diagnostikují až osm tisíc nových případů. „Samovyšetření v tomto případě nepomůže, to se hodí jen jako prevence před rakovinou varlat,“ upozornil čtenáře v online rozhovoru profesor Roman Zachoval.

ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Getty Images

„Zvýšené riziko onemocnění má v podstatě každý muž po padesátém roce života a mužů ve věku 50 a více let je u nás kolem dvou milionů. Zájem o nepovinné preventivní prohlídky se však pohybuje jen v řádu desítek tisíc. To je ostatně důvod, proč zhruba 20 až 25 procent pacientů přichází pozdě, tedy s nádorem v pokročilém stadiu,“ varuje profesor Roman Zachoval, předseda České urologické společnosti a přednosta Urologické kliniky Thomayerovy nemocnice v Praze.

Podle urologa by pomohlo, kdyby muži po padesátce pravidelně každý rok podstoupili preventivní vyšetření. „Primární prevence karcinomu prostaty totiž neexistuje, proto je nutná sekundární prevence, tj. chodit na preventivní prohlídky,“ upozornil čtenáře lékař Roman Zachoval. 

Odpovědi lékaře Romana Zachovala najdete zde

A jak vyšetření probíhá? „Čeká vás pohovor, vysvětlení, vyšetření pohmatem a krevní odběr,“ popisuje urolog. 

A dodává, že je důležité provést krevní testy i vyšetření konečníkem, protože zvýšený PSA (prostatický specifický antigen) v krvi odhalí 80 až 90 procent případů a vyšetření konečníkem 10 až 20 procent případů. 

Varovné příznaky přichází pozdě

Rakovina prostaty na počátku onemocnění nemívá žádné viditelné příznaky a odhalit se dá pouze při preventivním vyšetření. Časem se může objevit časté močení, obtížné začínání, nebo naopak ukončení močení, slabý nebo přerušovaný proud moči, bolest při močení či ejakulaci a krev v moči a v ejakulátu.

Zdroj: https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/online-rozhovor-s-profesorem-romanem-zachovalem.A201103_135812_zdravi_pet

LÉKAŘ ONLINE – REÁLNÁ ALTERNATIVA K FYZICKÉ NÁVŠTĚVĚ LÉKAŘE

Lékař online – reálná alternativa k fyzické návštěvě lékaře

Zdroj: EUCKOMERČNÍ SDĚLENÍ

Ing. Václav Vachta, generální ředitel zdravotnické skupiny EUC, považuje telemedicínu za nedílnou součást nabídky služeb péče o klienty, a to nejen v době covidové.

-V době omezení pohybu, na jaře letošního roku kvůli Covidu-19, se začalo více mluvit o telemedicíně. A v nadcházejících dnech a týdnech se toto téma možná bude opět dostávat do popředí. Vy jste už nějakou dobu před touto situací vytvořili platformu, která umožňuje distanční zdravotní péči…

Telemedicíně, jako nedílné součásti služeb péče o naše klienty, se věnujeme již několik let. Tím nejvýraznějším produktem je bezesporu vznik medicínské platformy virtuální klinika, jejíž název jsme nyní změnili na Lékař online 24/7. Pro klienty je to tak uchopitelnější. Tato služba za poslední měsíce získala obrovskou pozornost tisíců uživatelů s velmi pozitivním hodnocením. Pomáhala pacientům v době nouzového stavu letos na jaře v případě, že se nemohli dostat ke svým lékařům nebo chtěli zůstat v bezpečí svého domova. Lékař online 24/7 teď navíc rozšiřuje škálu zdravotních problémů, se kterými lékaři této služby dokážou poradit.

-Vaše zdravotnická skupina čítá 26 klinik, jste největší poskytovatel ambulantní zdravotní péče v České republice. Kliniky máte doslova po celé republice. Co vás vedlo k tomu věnovat se ještě i distanční zdravotní péči?

Distanční zdravotní péči nabízíme jako reálnou alternativu k fyzické návštěvě lékaře. Tento trend v telemedicíně se postupně prosazuje na všech vyspělých zahraničních trzích a nazývá se „digi-physical care“. Pro pacienty se tímto způsobem významně zvyšuje dostupnost zdravotní péče a posiluje kvalita zdravotnictví jako celku. Nebudujeme tak oddělený brand pro telemedicínu, ale telemedicínu zapojujeme do ekosystému EUC.

-Jak hod

Ilustrační foto.

notíte dosavadní fungování virtuální kliniky, respektive služby Lékař online?

S telemedicínou jsme v EUC získali za poslední půlrok významné zkušenosti, provedli jsme přes 10 tisíc distančních konzultací. Víme, že službu vyhledávají pacienti ve věku 25–45 let s méně závažnými obtížemi. Jako registrovaný poskytovatel zdravotních služeb jsme pomohli více jak 60 % pacientů bez nutnosti následné péče přímo v ordinaci. V případě potřeby může lékař ze služby Lékař online 24/7 pacienta objednat k fyzické návštěvě ordinace na některé z našich kamenných klinik. Přes Lékaře online si může pacient objednat onlinei doporučené léky, naši lékaři mu vystaví, v případě potřeby, žádanku na testování na Covid-19. Jsme vhodnou volbou i pro ty, kteří nemají svého praktického lékaře. Mohou s těmi našimi konzultovat více než 40 okruhů zdravotních problémů.

-V čem spatřujete hlavní výhody této služby?

Pacient může konzultovat s lékařem svůj zdravotní problém diskrétně z pohodlí domova pomocí chatu nebo videohovoru. Potřebuje k tomu pouze mobil nebo počítač a připojení k internetu. Lékaři se s pacientem spojí pomocí služby Lékař online 24/7 do 30 minut od vyplnění vstupního dotazníku. Již z názvu této služby vyplývá, že lékaři jsou pacientům k dispozici každý den v týdnu a 24 hodin denně. Bez návštěvy ordinace, pouze pomocí vzdálené komunikace, je možné vyřešit zhruba 60 % potíží.

-Jací lékaři pracují v této online platformě? Jsou to praktičtí lékaři?

V Lékaři online 24/7 pracují jak naši kmenoví praktičtí lékaři z EUC klinik, tak i další praktičtí lékaři, kteří se s námi zapojili do této formy péče o pacienty. V současné době je jich asi 50. Je to pro ně zajímavá zkušenost, protože mohou kombinovat svoji praxi přímo v ordinaci s distanční formou zdravotní péče, kde „slouží“ své služby. Online lékař má samozřejmě svoji vedoucí lékařku, která se svými kolegy komunikuje, konzultují spolu, radí se. Online lékař 24/7 se tak stal vlastně naší další klinikou.

-Kdo se ke službě Lékař online může dostat? Jednotlivec nebo může využít zaměstnavatel pro své zaměstnance?

Služba je zajímavá pro ty, kteří hledají rychlou pomoc odkudkoli a kdykoli a mají připojení k internetu. Určitě ji mohou využít také ti, kteří nemají svého praktika. Takových lidí je u nás v České republice až 200 tisíc. Jsme pro ně vhodnou volbou pro první komunikaci s lékařem, který jejich problém vyřeší buď rovnou v chatu nebo je může nasměrovat k některému z našich odborníků v síti našich kamenných klinik. Jelikož jsme také největším poskytovatelem lékařské péče pro zaměstnavatele, tak řadě z nich jsme nabídli bezplatně službu Lékař online 7/24 v první vlně koronaviru na jaře a zaměstnanci měli přístup k tomuto benefitu do září. Od října jsme připravili úplně nový benefit pro zaměstnance, který se jmenuje EUC Plus. Je to benefit, který kombinuje online medicínu s klasickou lékařskou péčí. Pro zaměstnavatele má nesporné výhody, které se promítají například ve snižování rizika přecházení nemocí a tím výpadku pracovních sil. Zaměstnanci zase oceňují, že jim zaměstnavatel umožňuje dostat se rychle k lékařské péči, mají zajištěnou možnost konzultace s lékařem při jakémkoli zdravotním problému. Mnozí si totiž již uvědomují, zejména po zkušenostech z posledních měsíců, že péče o zdraví je to nejdůležitější. Jaký lepší benefit by jim měl zaměstnavatel poskytnout?

-Můžete zmínit alespoň některé své klienty, kteří produkt EUC Plus svým zaměstnancům nabízí? Jsou to spíše větší společnosti?

EUC Plus je nový benefit, který jsme spustili nyní v říjnu, a máme v pokročilém jednání zaměstnavatele s celkovým počtem zaměstnanců okolo 60 tisíc. Myslím, že budeme mít do konce roku hodně práce.

-V zahraničí, zejména v severských zemích, je distanční zdravotní péče již celkem zavedená. Inspirovali jste se u nich?

Ano, náš Lékař online 24/7 funguje na švédské osvědčené platformě Doctrin, která ve Skandinávii pomáhá pečovat o čtyři miliony pacientů a měsíčně realizuje přes 100 tisíc konzultací. Švédsko má v distanční medicíně, která je zde uznána za plnohodnotnou lékařskou péči, mnohaletou zkušenost a každoročně navyšuje počty vyšetření. Dalším lídrem v této oblasti je v Evropě Švýcarsko, kde se díky distanční zdravotní péči odbaví více než 7 % všech lékařských vyšetření.

-Jak se k tomuto typu péče staví odborná veřejnost? Vedete nějaká jednání? S jakými výsledky?

Telemedicína prochází v současné době odbornou, veřejnou i politickou diskuzí na půdě Ministerstva zdravotnictví ČR, zdravotních pojišťoven, odborných společností i v Poslanecké sněmovně ČR. Považuji za důležité, aby forma distanční péče byla co nejdříve v legislativě ukotvena. Lékaři, kteří dnes poskytují distanční péči po telefonu nebo přes nějakou inteligentní platformu, nesou za poskytování této zdravotní péče profesní odpovědnost a nemyslím si, že současná legislativa je dostatečně chrání.

K lékaři už nemusíte osobně. Česko má novou aplikaci na telemedicínu

ANITA PLASOVÁ

Rozhovor s Jiřím Pecinou, majitelem Meddi app – aplikace na telemedicínu. (Video: Markéta Bidrmanová)

30. 10. 13:13

Zkušenosti se současnou epidemií potvrzují, že telemedicína – tedy online komunikace mezi lékaři a pacienty – je potřeba. Na českém trhu je už několik dní nová aplikace pro telemedicínu Meddi app.

Článek

Aktualizováno

Do aplikace se už zapojilo přes dva tisíce lékařů napříč obory. Tým Meddi app aplikaci vyvíjel několik let přímo s lékaři, spolupracuje s Mladílékaři.cz a Masarykovým onkologickým ústavem.

S lékaři a pro lékaře

„Vývoj jsme zahájili před čtyřmi lety. V době, kdy nikdo netušil, že může přijít nějaká pandemie, a byla to věc jen z vědecko-fantastických filmů. První rok jsme sbírali zkušenosti od lékařů, spojili jsme se s Mladými lékaři a vyvíjeli vše pro jejich potřeby, ne jako parta ajťáků, která chce vydělat peníze. Tak já teď vnímám spoustu aplikací na trhu. Protože si neumím představit, jak zkrátili procesy z několika let na měsíce,“ popisuje současnou situaci na trhu Jiří Pecina, majitel Meddi app.

O aplikaci

Oficiálně byla uvedena na trh 22. 10. 2020.

Meddi app je určena pro pacienty, Meddi md pro lékaře.

Funguje na telefonu i počítači.

Umožňuje šifrovaný Full HD hovor a chat, nahrát zdravotnickou dokumentaci, objednat návštěvu nebo vyhledat specialistu.

Velkou výhodou, ale zároveň úskalím v telemedicíně je možnost videohovoru. Právě díky tomu může lékař s pacientem daný zdravotní problém velmi dobře řešit. Zároveň je ale třeba nejen takový hovor, ale i data, která jsou v aplikaci sdílena, dobře zabezpečit.

„Před rokem byla komunikace hlavně o tom, že v České republice se takto sofistikovaná telemedicína, která umožňuje elektronizaci zdravotní dokumentace a plně šifrovaný Full HD hovor, v podstatě neprosadí, protože to lékaři nebudou chtít používat a nebudou to hradit pojišťovny. My jsme ale věděli, že když to uděláme pořádně, bude to lékaře bavit. Pravidelně používáme tzv. etické hackery, abychom si ověřili, že naše řešení je bezpečné, a zatím jsme obstáli ve všech testech,“ vysvětluje Pecina.Záchranku má v mobilu už každý desátý. Aplikace chystá vylepšení i pro seniory24. 12. 2019 21:55

Právě kvalita videohovoru zapojené lékaře mile překvapila. Nesnížila se ani v době, kdy začali být všichni online a i známé aplikace zprostředkující videohovory měly s přenosem problém. Zabezpečení systému vývojáři řešili i s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. Už nyní vidí řadu oborů, v nichž může být pro pacienty online hovor s lékaři mnohem lepší volbou než osobní návštěva nebo telefonický hovor.

„Aplikace je určena pro všechny lékaře. Úzce ale spolupracujeme s Masarykovým onkologickým ústavem, jehož jsme oficiálním telemedicínským partnerem. Právě pro specialisty jsme vyvinuli řadu úprav, aby se zvládlo větší množství pacientů, protože jen přes ambulance Masarykova onkologického ústavu prochází každý rok hrozné číslo – více než 200 tisíc pacientů,“ přidává zkušenosti z praxe Jiří Pecina.

Prvky telemedicíny už v ČR máme

V dnešní pandemické době má právě telemedicína své místo. O krok tímto směrem se v minulosti pokoušeli i jiní podnikatelé či zdravotní pojišťovny.

Další české služby na telemedicínu

Lékař online 24/7 (EUC)

Videodoktor.cz

uLékaře.cz

Mujdoktor24

Někteří zdravotníci ale v časech pandemie začali svou komunikaci online řešit sami. Pacienti jim často posílají fotografie nálezů nebo se s nimi spojují přes služby, které jsou dostupné zdarma – například Skype. Tyto služby však nebývají dobře zabezpečené, a je zde tedy mnohem větší riziko krádeže citlivých dat.

Zeptejte se lékaře on-line ve Virtuální čekárně. Projekt chce zapojit 40 tisíc lékařů

Tomáš Klézl12. 5. 2020 19:16Komunikace na dálku mezi lékařem a pacientem je v řadě zemí světa zavedenou rutinou. V Česku se ale takzvaná telemedicína přílišné popularitě netěší. Ambici změnit to má projekt Virtuální čekárna, který vznikl během omezení ordinací v dobách koronavirové pandemie. Jeho tvůrci chtějí on-line propojit deset milionů obyvatel Česka s čtyřmi desítkami tisíc lékařů.Ilustrační foto. | Foto: Thinkstock

Koronavirová krize paralyzovala české zdravotnictví. Kvůli omezenému režimu v nemocnicích nebo ze strachu z rizika nákazy odkládá velký počet lidí často i akutní návštěvu lékaře. 

Na to reaguje projekt Virtuální čekárna, který vznikl ve spolupráci serverů uLékaře.cz a proLékaře.cz a jehož cílem je nejen v době pandemie, ale také v běžném režimu propojit pacienta on-line s jeho praktickým lékařem i specialisty. 

„Vzdálená konzultace s praktickým lékařem je pohodlná a bezpečná. Pro případ návštěvy v ordinaci lékař bude o vašich potížích předem informován, a návštěva tak proběhne efektivněji,“ shrnují organizátoři.

To pomůže lékařům lépe si organizovat čas, pacienty z rizikových skupin si pak budou moct zvát v nejméně rizikové termíny, kdy už je ordinace prázdná, doplnil na tiskové konferenci tvůrce projektu Tomáš Šebek.

Ambiciózní projekt, na kterém v posledních šesti týdnech pracovala asi stovka lidí, odbavil první pacienty v úterý ráno. Zatím si mohou zájemci nechat poradit od jednoho z tří stovek „on-line lékařů“, kteří s portálem uLékaře.cz spolupracují dlouhodobě. Mezi nimi je i devět dětských doktorů a řada specialistů z různých oborů.

Od 1. června ale organizátoři plánují adresář rozšířit o stovky oslovených praktiků. Do konce roku by pak projekt chtěl pacientům nabídnout tisíce lékařů. Podle Šebka je reálné, že by se zapojily asi dvě třetiny z počtu pěti a půl tisíc aktivních praktických lékařů v Česku, v ideálním scénáři by se ale zapojil každý z celkových čtyřiceti tisíc lékařských pracovníků v Česku.

Zapojení do projektu je ale podle organizátorů zcela dobrovolné, spolupracovat chtějí s kýmkoli, od malých soukromých ordinací až po velké nemocnice. „Jediné, na co hledíme, je zdraví pacienta a pohodlí lékaře,“ řekl Šebek na tiskové konferenci.SouvisejícíBěžte k lékařům, jinak nás čeká podzim rakoviny a dalších nemocí, říká ředitel VFN

„Telemedicína u nás začíná něco znamenat“

Jak má systém fungovat? Prostřednictvím webových stránek nebo aplikace zájemce nejdříve napíše svému praktikovi, jakou pomoc potřebuje, vyplní také dotazník o bezinfekčnosti a lékaři sdělí, kdy by měl čas navštívit ordinaci. Přiložit může také potřebnou zdravotní dokumentaci. Pokud ve vyhledávači svého doktora nenajde, může oslovit jednoho z on-line lékařů.

Lékař pacientovi podle organizátorů poté odpoví hned, jakmile bude on-line, a domluví se, zda diagnóza vyžaduje, aby nemocný přišel do ordinace. K ruce budou mít praktici také doporučenou odpověď jednoho z on-line lékařů, u které se mohou rozhodnout, zda ji použijí, či nikoli.

Na projektu v posledních šesti týdnech pracovala asi stovka lidí. „Celý tým pracoval ve dne, v noci, o víkendech. Jsem moc rád, že jsme to k dnešnímu datu stihli,“ řekl Šebek s tím, že díky nim začíná slovo telemedicína něco znamenat. Zdůraznil také, že konzultace budou minimálně do konce roku zadarmo. 

Projekt je podle něj připraven i na nejhorší. „Kdyby přišla další vlna, tak Virtuální čekárna tady bude plně připravena obsloužit celou republiku, doufejme se silou čtyřiceti tisíc lékařů,“ uvedl Šebek.SouvisejícíChytrá karanténa začala fungovat. Odhalíme třetinu kontaktů nemocného, tvrdí Prymula

Dobrý výkop, ale žádný převrat, říká šéf praktiků

Předseda Sdružení praktických lékařů České republiky Petr Šonka řekl, že projekt považuje za dobrý start pro rozvoj telemedicíny. „Je super, že někdo vykopl balon. Vím, že na tom pracuje spousta odborníků z různých stran,“ uvedl pro Aktuálně.cz.

Zároveň ale zdůraznil, že se nejedná o revoluční projekt. „Není to nic, co by znamenalo nějaký převrat. Řada doktorů už takto se svými pacienty komunikuje,“ řekl.

Podle Šonky je důležité, aby praktik zajistil efektivní komunikaci se svými pacienty sám bez užití prostředníka. „Z mého pohledu je ideální, když tu komunikaci poskytuje lékař svému pacientovi. Když se pacient obrací přímo na lékaře, nikoli přes nějakého prostředníka nebo nějakého lékaře, který tam bude vstupovat jako prostředník,“ upozornil.

Zásadní problém komunikace přes prostředníka podle něj tkví v zabezpečení komunikace a ochraně dat, a to ani ne tak před hackerskými útoky, ale spíše jejich zneužitím. „Podobně jako například na Facebooku se dají tato data zneužít pro reklamu, v medicíně obzvlášť,“ řekl Šonka s tím, že s projektem Virtuální čekárny není do detailu seznámen.

Z vlastní zkušenosti Šonka uvedl, že se v době koronavirové krize dobře osvědčila zejména komunikace po telefonu, lékaři denně odbavovali až šedesát telefonátů. „Interakce toho rozhovoru je jiná, než když si vyřizujete maily,“ doplnil. Telefon je také pro větší část populace snesitelnější než e-mail. Spíš než komunikace skrze text by tedy Šonku do budoucna zaujal projekt využívající vizuální kontakt. 

Podle Šonky se během koronavirové krize ukázalo, že i přes vedení většiny pacientů distanční formou se jejich počet příliš nezvýšil, s pokrokem telemedicíny by tedy nemělo hrozit zahlcení praktiků elektronickou poštou. „Nesmí se to zvrhnout do situace, že si dá pacient v neděli kachnu se šesti, udělá se mu trochu špatně, a tak začne v neděli odpoledne psát doktorovi o radu,“ doplnil.

Projekty jako Virtuální čekárna tedy mají podle Šonky stále řadu úskalí a je třeba je řešit. „Jistě to je cesta do budoucna, ale myslím, že se nedožijeme doby, kdy se bude touto cestou odehrávat většina kontaktu se zdravotnictvím,“ dodal.SouvisejícíONLINE ROZHOVOR Praktikům chybí respirátory, zavírají ordinace. Není to riziko? Jejich šéf odpovídal POLOŽIT DOTAZVSTOUPIT DO ROZHOVORU 

Je to nadčasový projekt, říká Maďar

Projekt podporují i ministerstvo zdravotnictví a Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. „Chtěl bych podpořil projekt z pohledu epidemiologa, který se zabývá problémem nákaz spojených s vykonáváním zdravotní péče,“ řekl na tiskové konferenci koordinátor epidemiologického týmu ministerstva zdravotnictví Rastislav Maďar. „Pokud jde poskytovat určitý druh zdravotní péče vzdáleně, tak je to v tomto kontextu velká výhoda,“ dodal.

Podle něj může projekt vyřešit aktuální problém, kdy se nemocní lidé bojí chodit za svými lékaři do nemocnic kvůli obavě z nákazy koronavirem. „V minulých týdnech jsme viděli, jak významným způsobem došlo k redukci akutní zdravotní péče. Pacienti mají stále velké obavy a pro mnoho z nich to může znamenat zdravotní komplikace,“ řekl.

Zdůraznil také nadčasovost projektu. „Toto není nástroj pouze pro pandemické období, Virtuální čekárna se může používat neustále. I proto jsem rád, že tento projekt podporuje i osobně pan ministr zdravotnictví,“ uvedl.

Šéf resortu Adam Vojtěch vyjádřil podporu projektu již dříve. „Naším cílem je to rozšířit tak, aby byly podobné služby v budoucnu hrazeny ze zdravotního pojištění. Jednáme o tom i s VZP a dalšími pojišťovnami,“ řekl v dubnu České televizi.

Zánět močových cest: Jak se projevuje a jak s ním bojovat?

4.9.2020

Z chladného počasí si nemusíte odnést jen rýmu. Kvůli nachlazení a oslabení obranyschopnosti si na své přijdou i bakterie způsobující zánět močových cest (nejčastěji bakterie Escherichia coli). Víte, jak zánětu předcházet a kdy vyhledat pomoc lékaře?

Zánět močových cest: Jak se projevuje a jak s ním bojovat?

Zánět poznáte podle častého močení

Zánět dolních močových cest se projevuje hlavně častými návštěvami toalety, pálením nebo řezáním při močení a bolestí v podbřišku. Může být i hůř: při infekci v horních močových cestách se přidává tupá bolest zad a horečky. Infekce může probíhat od nenápadného zánětu po život ohrožující onemocnění ledvin.

Lékaře navštivte včas

Zpočátku můžete zánět léčit doma. Důležitý je klid, teplé oblečení a zvýšený příjem tekutin. Pijte urologický čaj, choďte pravidelně na toaletu a omezte sex, kávu a alkohol.

Pokud se nebudete po dvou dnech cítit lépe nebo pokud nastoupí horečka a bolest zad, ihned se obraťte na svou pobočku MOJE AMBULANCE, kde budeme zánět ihned řešit a nasadíme antibiotika. Nesnažte se vyléčit sami, zbytečně byste si tak mohli zadělat na komplikovanější problém.

Předejděte zánětu močových cest

Na pozoru by se před zánětem měly mít především ženy, zvlášť těhotné a v přechodu. Dle MUDr. Jana Patakyho můžete riziko zánětu močových cest snížit dodržováním několika zásad:

 • Oblékejte se teple. V zimě nikdy nemějte nezakrytá záda a bedra, pozor na mokré boty.
 • Dodržujte pitný režim. Pijte alespoň 2,5 litrů denně.
 • Dbejte na hygienu. Nikdy se nekoupejte ve znečištěné vodě a používejte přípravky pro intimní hygienu.
 • Choďte na toaletu pravidelně. Dámy by si měly dát pozor i na utírání se, vhodné je směrem zepředu dozadu.
 • Jezte ovoce. Smlsněte si zvlášť na brusinkách, ty zabraňují uchycení bakterií na stěně močových cest.

Nejste si jistí, jestli u vás nezačíná právě zánět močových cest? Navštivte svého lékaře! 

Pálí vás oči? Může jít o syndrom suchého oka

Je běžné, že jsou naše oči někdy unavené. Co ale když vás oči dlouhodobě pálí? Může jít o takzvaný syndrom suchého oka, problém, který se rozhodně nevyplatí přehlížet. Přečtěte si, jak ho poznáte a jak mu předejít.

Pálí vás oči? Může jít o syndrom suchého oka.

Co je syndrom suchého oka a jak se projevuje?

Syndrom suchého oka je stále rozšířenější porucha. Spočívá v nedostatečném zvlhčování povrchu očí, které může být způsobené nedostatkem slz, ale i změnou jejich kvality.

Tato porucha se projevuje pálením a řezáním očí, pocitem cizího tělíska v oku, zarudnutím, únavou očí, zvýšenou citlivostí očí na vítr, kouř a světlo, problémy s viděním a bolestmi hlavy. V očích nebo kolem očí se může objevit hustý hlen, oči mohou i nadměrně slzet. Nadměrné slzení je způsobené horší kvalitou slz – protože slzy neobsahují látky, které oko chrání, oko je podrážděné, a proto se vytváří více slz.

Zvlášť zpočátku se nemusí objevit všechny příznaky. Může vás například trápit pálení očí při práci s počítačem a sledování televize nebo zvýšená citlivost očí na vítr.

Co poruchu způsobuje?

Příčin vzniku tohoto problému je několik:

 • dlouhodobé pobývání v suchém prostředí (přetopeném, klimatizovaném)
 • pobývání v prašném nebo zakouřeném prostředí
 • nevyhovující kontaktní čočky
 • stres
 • delší práce na počítači
 • změny spojené se stárnutím, u žen s menopauzou
 • některé léky a onemocnění

Kdy vyhledat lékaře?

Pálení očí samozřejmě nemusí nutně znamenat, že trpíte syndromem suchého oka. Může jít například o alergii nebo reakci očí na nevyhovující brýle.

Jestli vás trápí pálení očí, pocit cizího tělíska v oku a podobně, kupte si v lékárně tzv. umělé slzy – oční kapky, které zvlhčují povrch očí. Pokud by problém ani po několika týdnech kapání neodezněl, navštivte lékaře. Pamatujte: je lepší jít k lékaři s drobností, než si ignorováním příznaků zadělat na vážnější problém. Neléčený syndrom suchého oka může vést i k poškození očí.

„Každého člověka můžou oči občas pálit a svědit. Tyto příznaky můžou být způsobené alergií nebo zánětem spojivek. Pokud pálení a svědění přetrvává několik dní, navštivte očního lékaře. Lidé po 40. roce věku by mělichodit na preventivní vyšetření jednou za 2–3 roky,“ říká MUDr. Ludmila Mazylkinová z pražské pobočky MOJE AMBULANCE v OC Plaza.

Předejděte syndromu suchého oka

Syndromu suchého oka sice není možné 100% předejít, ale můžete snížit jeho pravděpodobnost. Stačí se řídit následujícími pravidly:

 1. Při čtení, práci s počítačem a delším soustředění si dělejte přestávky. Pokud se na něco soustředíme, méně mrkáme, a tak se oko vysušuje. Proto jednou za čas na chvíli zavřete oči a nechte je odpočívat.
 2. Vyhněte se delšímu pobytu v zakouřeném, přetopeném a prašném prostředí.
 3. Klimatizaci v autě nebo větrák nastavujte tak, aby vám nefoukaly do očí. Totéž platí o fénování vlasů.
 4. Pokud pracujete v prostředí se suchým vzduchem, nechte oči čas od času na chvíli odpočinout.
 5. Každý večer se pečlivě odličte.
 6. Monitor počítače mějte tak vysoko, aby byl jeho horní okraj ve výšce vašich očí. Pokud je výš, musíte oči víc otevírat, a tak rychleji vysychají.
 7. Dbejte na dostatečný příjem omega-3 a omega-6 mastných kyselin. Jsou obsažené například v mandlích, rostlinných olejích a rybách.